V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatnění daňového zvýhodnění na děti od A do Z

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.5.2021
9:00 - 12:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Hanuš Kytler 1.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je podrobně seznámit účastníky s problematikou uplatnění daňového zvýhodnění na děti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů u zaměstnavate.

Program webináře:

 • Vyživované dítě poplatníka
 • Dítě vlastní, osvojenec, dítě náhradní péči, vnuci a vnučky
 • Společně hospodařící domácnost s poplatníkem
 • Nezletilé dítě a daňové zvýhodnění
 • Podmínky pro daňové zvýhodnění u zletilého dítěte
 • Soustavná příprava na budoucí povolání dítěte na střední škole
 • Soustavná příprava na budoucí povolání na vysoké škole
 • Děti, které nemohou studovat nebo pracovat
 • Podmínky pro uplatnění formou slevy na dani
 • Podmínky pro uplatnění formou daňového bonusu
 • Pořadí dětí a výše daňového zvýhodnění
 • Svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů
 • Svěření dětí do střídavé výchovy rodičů
 • Doklady předkládané zaměstnavateli
 • Tiskopis Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti a uplatnění daňového zvýhodnění na děti
  dotazy posluchačů