INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatnění daňového zvýhodnění na děti od A do Z

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 26.5., NYNÍ 21.6.)
21.6.2021
9:00 - 12:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Hanuš Kytler 1.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je podrobně seznámit účastníky s problematikou uplatnění daňového zvýhodnění na děti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů u zaměstnavate.

Program webináře:

 • Vyživované dítě poplatníka
 • Dítě vlastní, osvojenec, dítě náhradní péči, vnuci a vnučky
 • Společně hospodařící domácnost s poplatníkem
 • Nezletilé dítě a daňové zvýhodnění
 • Podmínky pro daňové zvýhodnění u zletilého dítěte
 • Soustavná příprava na budoucí povolání dítěte na střední škole
 • Soustavná příprava na budoucí povolání na vysoké škole
 • Děti, které nemohou studovat nebo pracovat
 • Podmínky pro uplatnění formou slevy na dani
 • Podmínky pro uplatnění formou daňového bonusu
 • Pořadí dětí a výše daňového zvýhodnění
 • Svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů
 • Svěření dětí do střídavé výchovy rodičů
 • Doklady předkládané zaměstnavateli
 • Tiskopis Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti a uplatnění daňového zvýhodnění na děti
  dotazy posluchačů