INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023/2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.11.2023
9:00 - 14:00
Plzeň
Hotel Central
Mgr. Martin Vališ 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.11.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Martin Vališ 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.12.2023
9:00 - 14:00
Plzeň
Hotel Central
Mgr. Martin Vališ 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.12.2023
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Martin Vališ 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář účastníky podrobně seznámí se zněním novelizací. Součástí budou také modelové situace, praktická doporučení i odpovědi na Vaše otázky.

Program semináře:

 • Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023/2024
  • Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“,
  • Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)
  • Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům
  • Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti
  • Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců
  • Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených
  • Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  • Doprovodné legislativně technické a věcné změny  
 • K aplikaci vybraných ustanovení platné právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy
  • Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru
  • Pracovní doba a doba odpočinku
  • Překážky v práci a náhrada mzdy/platu