V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Střet zájmů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.11.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Blanka Hanzelová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.11.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Blanka Hanzelová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.11.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Mgr. Blanka Hanzelová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
7.12.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Blanka Hanzelová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Vhodné pro nově zvolené zastupitele

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti změn Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v aktuálním znění. Seminář je vhodný pro nově zvolené zastupitele, úředníky územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb..

Program semináře:

 • Aktuální změny v oblasti právní úpravy střetu zájmu. Účel a předmět regulace zákona o střetu zájmů
 • Skupiny osob v postavení veřejných funkcionářů
 • Základní povinnosti veřejných funkcionářů
 • Oznámení
  • o osobním zájmu
  • o činnosti
  • o majetku
  • o příjmech
  • o darech a závazcích
 • Registr oznámení po novele 2017, podpůrný orgán
 • Odpovědnost za porušení zákona o střetu zájmů
 • Předpisy související se zákonem o střetu zájmů
 • Shrnutí, odpovědi na dotazy a diskuze