INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Stavební zákon - umisťování a povolování staveb

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
3.12.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 19.11., NYNÍ 10.12.)
10.12.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ (PŮVODNĚ 7.11. RCO, NYNÍ 13.12. BEA CENTRUM)
13.12.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
7.2.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Eva Kuzmová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přináší novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb. Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (příslušnost stavebních úřadů), vedení koordinovaného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do koordinovaného řízení.

Program semináře:

 • Územní rozhodování
  • Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele
   • územní souhlas
   • zjednodušené územní řízení
   • veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
   • územní řízení
  • Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
  • Koordinované řízení
   • u kterých stavební záměrů lze využít
   • příslušnost
   • proces vedení řízení
  • Územní řízení (koordinované řízení) s integrovaným posuzováním vlivů na životní prostředí – proces, vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Stavební řád
  • Ohlašování staveb
  • Uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
  • Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
  • Specifický postup při povolování provádění stavebního záměru podléhajícího posouzení vlivů na životní prostředí
  • Společná ustanovení
   • prokázání oprávnění provést stavbu
   • účastníci řízení
   • posuzování podaných námitek
  • Uvádění staveb do užívání