INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Stavební zákon - umisťování a povolování staveb

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
PŮVODNĚ PRAHA, NYNÍ HRADEC KRÁLOVÉ
14.9.2023
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
PŮVODNĚ HRADEC KRÁLOVÉ, NYNÍ PRAHA
17.10.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.10.2023
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Eva Kuzmová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.10.2023
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.11.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.11.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Vladimíra Sedláčková 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.12.2023
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami, které probíhají u stavebního práva a to na úseku umísťování a povolování staveb, dále se změnami zákona o urychlení výstavby, které představují speciální úpravu umisťování a povolování určitých druhů staveb. V současné době je již účinná novela nového stavebního zákona a druhá je v legislativním procesu, současně však Parlament projednává i novelu starého stavebního zákona.

Součástí semináře proto bude též aktuální informace o průběhu legislativních prací, jako též navrhované změny v organizaci veřejné správy a srovnání současně platné a navrhované právní úpravy u vybraných institutů.
 
Program semináře:

 • Územní rozhodování
  • Jednotlivé formy územního rozhodování 
   • územní souhlas
   • zjednodušené územní řízení
   • veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
   • územní řízení
  • Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
  • Společné územní a stavební řízení
   • u kterých stavební záměrů lze využít
   • příslušnost
   • proces vedení řízení
  • Územní řízení (společné územní a stavební řízení) s integrovaným posuzováním vlivů na životní prostředí – proces, vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Stavební řád
  • Jednotlivé formy povolení
   • ohlašování staveb
   • uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
   • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
   • stavební povolení
  • Společná ustanovení
   • prokázání oprávnění provést stavbu
   • účastníci řízení
   • posuzování podaných námitek
  • Speciální úprava umisťování a povolování u určitých druhů staveb podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací