INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Stavební zákon - umisťování a povolování staveb

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
18.2.2020
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.2.2020
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
27.2.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
28.2.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přináší novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb. Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (příslušnost stavebních úřadů), vedení koordinovaného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do koordinovaného řízení.

Program semináře:

 • Územní rozhodování
  • Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele
   • územní souhlas
   • zjednodušené územní řízení
   • veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
   • územní řízení
  • Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
  • Koordinované řízení
   • u kterých stavební záměrů lze využít
   • příslušnost
   • proces vedení řízení
  • Územní řízení (koordinované řízení) s integrovaným posuzováním vlivů na životní prostředí – proces, vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Stavební řád
  • Ohlašování staveb
  • Uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
  • Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
  • Specifický postup při povolování provádění stavebního záměru podléhajícího posouzení vlivů na životní prostředí
  • Společná ustanovení
   • prokázání oprávnění provést stavbu
   • účastníci řízení
   • posuzování podaných námitek
  • Uvádění staveb do užívání