Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 10. května 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.9.2020
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Božena Künzelová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.9.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Božena Künzelová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
7.10.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Božena Künzelová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.10.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Božena Künzelová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadami hospodaření, vedením účetnictví a daňovou problematikou ve společenství vlastníků jednotek.

Program semináře:

 • Účetnictví společenství vlastníků
  • Společenství vlastníků jako účetní jednotka 
  • Náklady a výnosy, příjmy a výdaje společenství vlastníků, pojistné plnění z majetkového pojištění 
  • Účtování příspěvků na správu domu a pozemku a záloh a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů v domě s byty
  • Účetní závěrka společenství vlastníků
  • Účetnictví společenství vlastníků a bytového družstva v jednom domě
 • Hospodaření společenství vlastníků
  • Účel a majetek společenství vlastníků
  • Náležitosti stanov a působnost orgánů ve vztahu k hospodaření
  • Rozhodování o příspěvcích na správu domu a pozemku a poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
  • Odměňování orgánů společenství vlastníků, pojištění odpovědnosti členů volených orgánů
  • Vymáhání plnění povinností a závazků
 • Daně ve společenství vlastníků
  • Registrace k daním poplatníka daně z příjmů právnických osob a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
  • Daň z příjmů právnických osob a daňové přiznání k dani z příjmů
 • Dotazy a diskuze