INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.9.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Božena Künzelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.10.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Božena Künzelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.10.2021
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Božena Künzelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.11.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Božena Künzelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
1.12.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Božena Künzelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Program semináře:

 • Účetnictví společenství vlastníků
  • Společenství vlastníků jako účetní jednotka
  • Náklady a výnosy, příjmy a výdaje společenství vlastníků
  • Účtování příspěvků na správu domu a pozemku a záloh a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů v domě s byty
  • Účetní závěrka společenství vlastníků
  • Účetnictví společenství vlastníků a bytového družstva v jednom domě
 • Hospodaření společenství vlastníků
  • Prohlášení vlastníka
  • Založení a vznik společenství vlastníků
  • Náležitosti stanov
  • Účel a majetek společenství vlastníků
  • Působnost orgánů ve vztahu k hospodaření
  • Výše příspěvků na správu domu a pozemku
  • Převzetí dluhu společenstvím vlastníků
  • Poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
  • Seznam členů
  • Shromáždění vlastníků, náhradní shromáždění, rozhodování mimo zasedání shromáždění
  • Odměňování orgánů společenství vlastníků
  • Přechod dluhů pře převodu vlastnického práva k jednotce
 • Daně ve společenství vlastníků
  • Registrace poplatníka k dani z příjmů právnických osob a registrace plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a plátce daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
  • Daň z příjmů a daňové přiznání k dani z příjmů společenství vlastníků
 • Dotazy a diskuze