INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Spisová a archivní služba pro podnikatelské subjekty

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.4.2023
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Hana Brzobohatá 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen soukromoprávním původcům dle § 3 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění, kteří řeší otázku, jak nakládat s dokumenty v listinné i digitální podobě v souladu s archivní legislativou.

Program webináře:

  • Informace o aktuální archivní legislativě
  • Postupy při zajištění celého životního cyklu dokumentů s přihlédnutím k eIDAS a GDPR, nejčastější chyby při práci s dokumenty
  • Jak správně ukládat a vyřazovat dokumenty v listinné a digitální podobě
  • Uschovací lhůty vybraných druhů dokumentů (např. účetní doklady, technická dokumentace), vyřazování duplicit a kopií dokumentů
  • Výběr a ukládání archiválií, příspěvky v souvislosti s prohlášením dokumentu za archiválii, povinnosti vlastníka archiválií
  • Povinnosti likvidátorů a insolvenčních správců v souvislosti s likvidací nebo insolvenčním řízením
  • Kontrola, přestupky, pokuty
  • Dotazy, diskuse