INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Smlouvy uzavírané obcemi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.4.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Miroslav Kubánek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Vzdělávací program je pojat jako kurz k seznámení s vybranými ustanoveními nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to těch ustanovení, která se týkají uzavírání smluv a typů smluv při hospodaření a nakládání s obecním majetkem.

Program semináře:

 • Základy právní úpravy majetkových práv podle  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Základy právní úpravy majetkových práv podle nového občanského zákoníku aplikovatelných na hospodaření s majetkem obcí a se změnami oproti současnému znění
  • Nový občanský zákoník např. ustanovení v části III, hlava I, II a části IV: hlava I. a II.
  • Právní podstata vlastnictví, smluv, smluvních stran, volby typu a obsahu smlouvy z pohledu obecního majetku a zásad hospodaření ve vazbě na zákony související
 • Základní smlouvy podle současně platného občanského zákoníku využitelné při hospodaření s majetkem obcí
  • Hlavní typy smluv využitelné při hospodaření s majetkem obcí
  • Problémy při koncepci smluv, otázky právní odpovědnosti při uzavírání smluv a problematika plnění smluvních závazků
  • Podstatné náležitosti hlavních typů smluv zejména nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí, směnná smlouva, kupní a prodejní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo jiné
  • Zvláštnosti smluv schvalovaných orgány obcí
  • Nebude řešeno zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu zasluhující se samostatné vzdělávání