INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Webináře nakládání s majetkem a smluvních vztahů pro města a obce

Přehled aktuálně připravovaných školení, seminářů a vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku nakládání s majetkem obcí a ÚSC, právních úkonů, smluv a na povinnosti vyplývající ze zákona o obcích, občanského zákoníku a dalších předpisů.