INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Webináře odpadů a obalů

Přehled aktuálně připravovaných školení a seminářů zaměřených na problematiku nakládání s odpady a obaly a legislativu, která s odpadovým hospodářstvím souvisí.