V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Webináře BOZP

Přehled aktuálně připravovaných školení, seminářů a vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzdělávací akce jsou určeny vedoucím pracovníkům a všem, koho zajímají aktuální legislativní nároky v oblasti BOZP a požární ochrany.