V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Webináře zákona o obchodních korporacích

Přehled pořádaných školení a seminářů zaměřených na tematiku spojenou s obchodními korporacemi.