Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 17. dubna 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Pavel Šrámek Ph.D.

Mgr. Pavel Šrámek Ph.D.
Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D. působí ve Státním okresním archivu Zlín, kde se věnuje předarchivní péči, spisové službě a kontrolní činnosti, a to jak u původců veřejnoprávních, tak i soukromoprávních.