V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Pavel Šrámek Ph.D.

Mgr. Pavel Šrámek Ph.D.
Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D. působí ve Státním okresním archivu Zlín, kde se věnuje předarchivní péči, spisové službě a kontrolní činnosti, a to jak u původců veřejnoprávních, tak i soukromoprávních.