INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2022 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.12.2022
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Šmídová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.1.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Šmídová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2022. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2022/2023 a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce.

Určeno pro mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software.

Program semináře:

 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 202
  • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na dani
  • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení
  • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou (přetrvávající chybovost), srážková daň po konci roku. Příjmy zúčtované v roce 2022 a nevyplacené do 31.1. 2023 – jak postupovat (§ 5 odst. 4 ZDP). Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání, např. odměna za výkon funkce ve volební komisi 2022, služné
  • snížení nepeněžního příjmu od 1.7.2022 u elektromobilu poskytnutého zaměstnanci bezplatně pro služební i soukromé účely na 0,5 % ze vstupní ceny, a zpětně od počátku roku při ročním zúčtování záloh nebo v rámci daňového přiznání (včetně přepočtu výše příjmu při vydání Potvrzení o zdanitelných příjmech)
  • jednotlivé slevy na dani včetně dokladů, např. nová roční sleva na dani – za zastavenou exekuci, sleva na manžela podrobně a další
  • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů (např. dary na pomoc Ukrajině-navýšení max. limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely opět na 30 %, rozšíření účelů, na které lze dar poskytnout a okruhu subjektů, kterým lze dar poskytnout, jak dokladovat, kdy do ročního zúčtování záloh a kdy přes daňové přiznání, daňový nerezident Ukrajiny a možnost uplatnění darů na Ukrajinu prostřednictvím daňového přiznání, úroky z úvěrů se zaměřením na úpravu provedenou od 1.1.2021
  • daňové zvýhodnění – celkový výklad se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí povolání a střídavou péči
  • tiskopisy – celkový přehled, aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů, zejména v souvislosti s novou slevou na dani – za zastavenou exekuci (Výpočet daně a  nový vzor Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění), který vzor použít, dále snížení počtu vydávaných tiskopisů v listinné podobě, přetrvávající chybovost při vyplnění Přílohy č. 1 Vyúčtování DPZ s názvem Počet zaměstnanců k 1.12.2022 (včetně homeoffice) – jak správně vyplnit, dále rozšíření počtu subjektů, kteří jsou povinni od 1.1.2023 podávat daňová tvrzení elektronicky
 • Aktuality
  • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022/2023, např. minimální a průměrná mzda a její dopad do zdanění mezd, daňové osvobození ubytování v roce 2022, které bylo poskytnuto ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi, kteří opustili Ukrajinu v souvislosti s válečným konfliktem, stravenkový paušál a limity, zvýšení limitů pro podávání daňového přiznání a další úpravy provedené novelou zákona o daních z příjmů (odměna za výkon funkce členů volebních komisí v roce 2023 osvobozena od daně z příjmů) a další aktuální výklady příp. metodické pomůcky, či pokyny
 • Diskuze a odpovědi na dotazy

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu.