V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2020 a aktuality pro rok 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.1.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Šmídová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2020.

Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2021 a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce, avšak účastníci semináře obdrží kompletní tištěný materiál přednášky.

Seminář je určen pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software

Program semináře:

 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2020
  • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, výpočet daně včetně vrácení přeplatků na dani
  • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání – vzorový příklad vyplnění DAP při nedodržení podmínek životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
  • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení – aktualizace tiskopisů, jak správně vyplnit vyúčtování a jeho přílohy – přetrvávající chybovost a upozornění na problematická místa ( např. jak postupovat a jak aplikovat generální pardon na prominutí úroků v souvislosti s pozdě přiznanou A1), kdo patří do vykazovaných zaměstnanců na Příloze č. 1 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti s názvem Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2020 a zejména na Přílohu č. 2 – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona – jak správně vyplnit tiskopis a které z těchto příjmů patří na Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podávané dle § 38da zákona o daních z příjmů, apod.
  • potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto potvrzeních (i elektronicky) – jaké příjmy patří na potvrzení, nejčastější chybovost
  • opravy na dani podle § 38i zákona o daních z příjmů, a to i ve vztahu k základu daně podle § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů - zpětně přiznané povinné zahraniční pojistné, které zvyšuje základ daně,  co s úrokem?
  • jak využít Pokyn GFŘ D-45 k promíjení příslušenství daně
  • slevy na dani včetně dokladů
  • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů
  • daňové zvýhodnění se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí povolání a správnou aplikaci pro jednotlivé situace (např. v souvislosti s omezením škol způsobené z důvodu COVID-19)  včetně střídavé péče, jak má být vyplněné prohlášení k dani pro jednotlivé situace a jak doložit
  • školkovné za 2020 (nárok, jeho výše, povinné náležitosti potvrzení)
 • Aktuality
  • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2021 a další aktuální výklady i ve vztahu k COVID-19
  • příspěvek KVKDP ve vztahu k GDPR - Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely zákona o daních z příjmů
 • Diskuze a odpovědi na dotazy

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu.