V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování příjmů zaměstnanců a změny v závislé činnosti pro rok 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.1.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Lokajová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.1.2021
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Ing. Dagmar Lokajová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na problematiku zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020 dle platné legislativy, aktuální judikatury a schválené změny pro rok 2021 včetně aktualizace tiskopisů.

Program semináře:

 • Přehled změn platných pro rok 2020 
 • Charakteristika příjmů ze závislé činnosti, např. odměny z dotačního programu COVID-19, předmět zdanění, příjmy osvobozené od daně dle vybraných zaměstnaneckých benefitů, např. stravenkový paušál, zdanitelné benefity např. příspěvek na dopravu do zaměstnání
 • Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti 
 • Příjmy zdaňované zálohou na daň, daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, povinnosti plátce daně 
 • Superhrubá mzda v roce 2020 u poplatníků příslušným tuzemským nebo zahraničním pojistným zákonům, zrušení superhrubé mzdy 
 • Daňové zvýhodnění na děti uplatněné poplatníkem v průběhu roku, doklady, podmínky, dodatečné uplatnění, společně hospodařící domácnost, střídavá péče, chyby při uplatnění nároku, soustavná příprava na budoucí povolání
 • Slevy na dani, jejich uplatnění a předkládané doklady plátci daně k prokázání nároku
 • Nezdanitelná část základu daně, odečty o hodnotu bezúplatného plnění (dary), na bytovou potřebu, na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření aj.   
 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, opravy záloh/daně, daňová tvrzení
 • Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020, žádosti o vrácení přeplatků (rezidenti, nerezidenti), deklarace odlišných údajů o příjmech v DAP oproti údajům plátce daně, náprava nesprávností 
 • Informace k platným tiskopisům pro rok 2020/2021
 • Schválené legislativní změny pro rok 2021 
 • Dotazy posluchačů