V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Řádná dovolená od roku 2021 a její aplikace v praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
9.12.2020
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
PhDr. Dagmar Kučerová 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou řádné dovolené po novele zákoníku práce od 1. ledna 2020. Komentář bude doplněn o praktické situace a příklady.

Program webináře:

  • Druhy dovolené
  • Základní výměra dovolené (možnost prodloužení)
  • Dovolená při změně týdenní pracovní doby
  • Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - stanovení nároku na dovolenou, výpočty, zápočet překážek v práci, nové limity atd.
  • Dodatková dovolená - druhy dodatkové dovolené a základní podmínky, zápočet překážek v práci, souběh práv na dodatkovou dovolenou
  • Čerpání dovolené - nové i stávající podmínky čerpání dovolené, např. harmonogram dovolené, čerpání dovolené po částech, převod do dalšího roku, čerpání po mateřské dovolené atd.
  • Krácení dovolené v roce 2021
  • Dovolenková pokladna
  • Přechodná ustanovení a další

Pro účastníky bude připraven materiál, který jim bude elektronicky rozeslán před konáním webináře.