INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pracovní cesty a cestovní náhrady po novele zákoníku práce v příkladech

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.11.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Karel Janoušek 2.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
11.12.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Karel Janoušek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.12.2020
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Karel Janoušek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen zaměstnavatelům, vedoucím pracovníkům, personalistům, ekonomům, účetním i dalším zájemcům v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti v oblasti cestovních náhrad, a to od nařízení pracovní cesty, až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.

Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech uvedeny základní principy a postupy, a objasněno kdo, komu, kdy, proč, co, kolik a jak příslušné náhrady poskytuje, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší. 

Program semináře: 

 • co je a co není pracovní cesta, služební cesta
 • kdo, komu, kdy, proč, co, kolik a jak příslušné náhrady poskytuje
 • komu cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší a komu je lze poskytnout
 • podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady
 • náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, podmínky konání pracovní cesty
 • zkrácení, prodloužení, přerušení pracovní cesty
 • zjištění a prokazování výše jednotlivých druhů náhrad (jízdní výdaje, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné)
 • vliv bezplatně poskytnutého jídla, menu stravenek, stravy za sníženou úhradu
 • používání soukromých vozidel na pracovních cestách
 • záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování
 • používání firemních a soukromých platebních karet
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách
 • vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování
 • možné způsoby snížení administrativy
 • daňové souvislosti
 • diskuze, odpovědi na dotazy, řešení konkrétních problémů