INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pracovní cesty a cestovní náhrady

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.1.2024
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Karel Janoušek 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.1.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Karel Janoušek 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen všem, kteří chtějí získat komplexní informace pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské i státní a příspěvkové sféře po novele příslušných předpisů v roce 2023 a k 1. 1. 2024.

Podrobně bude objasněno kdo, komu, co, kolik, kdy, proč a jak cestovní náhrady poskytuje. Připomenuty a vysvětleny budou základní principy, postupy a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance.

Program semináře:

 • co je a co není pracovní cesta,
 • co jsou cestovní náhrady, komu podle zákoníku práce přísluší,
 • pravidelné pracoviště a jeho podstatný vliv na cestovní náhrady,
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • průjezd obcí, ve které má zaměstnanec pravidelné pracoviště,
 • přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance,
 • poskytování stravného při výkonu práce v bydlišti zaměstnance,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné),
 • používání služebních a soukromých platebních karet k úhradě výdajů na zahraniční pracovní cestě,
 • záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování cestovních náhrad,
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem (doplatek, přeplatek, zaokrouhlování),
 • jiné výdaje než výdaje charakteru cestovních náhrad,
 • praktické příklady, řešení složitějších případů, které zákoník práce neřeší,
 • odpovědi na dotazy.