V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Personální a mzdová problematika v praxi roku 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.4.2021
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Zdeněk Křížek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
29.4.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Zdeněk Křížek 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.5.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Zdeněk Křížek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.6.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Zdeněk Křížek 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.

Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Lektor posluchače seznámí s aktuální legislativou v personální a mzdové oblasti, a to ve vazbě na praktické provádění. Na této akci obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů.

Program semináře:

 • Zákoník práce od 30.7.2020 a v roce 2021:
  Výtah nejdůležitějších změn. Pojem vícesměnný provoz. Pružná pracovní doba. Vysílání zaměstnanců – nadnárodní poskytování služeb. Průměrný výdělek a minimální nebo zaručená mzda. Doručování písemností.
   Nařízení vlády o nových sazbách minimální mzdy v roce 2021 - pojmy minimální a zaručená mzda. Nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy - daň ze závislé činnosti - daňový bonus, zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ. Zrušení superhrubé mzdy od 1.1.2021 - názorné příklady. Výpočet dovolené podle odpracovaných hodin - praktické příklady. Sdílené pracovní místo. Náhrada za újmu - smrtelný pracovní úraz.
   
 • Srážky ze mzdy, platu nebo odměn rok 2021:
  Nově výpočet srážek 2021. Názorné ukázky výpočtů. Nezabavitelná částka - povinný. Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby. Určování třetin a jejich účel. Kdo je vyživovanou osobou ve smyslu Občanského zákoníku. Doporučené postupy. Obsah Zápočtového listu – informace o exekucích. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy - Občanský zákoník.
   
 • Zdravotní pojištění 2021:
  Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně, minimální vyměřovací základ 2021 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ, okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány, odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.
   
 • Pojistné na sociální zabezpečení 2021:
  Maximální vyměřovací základ, osoby samostatně výdělečně činné - povinné zálohy na důchodovém pojištění. Dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění. Dobrovolná platba na důchodovém pojištění. Pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného.
   
 • Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2021:
  Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, nové redukční hranice, komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů, možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele, postupy zaměstnavatele při provádění kontrol. Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.
   
 • Nemocenské pojištění v roce 2021:
  Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění, nová rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 3 500,-, - pojem malý rozsah od roku 2021. Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2021. Kdo je účasten nemocenského pojištění - zaměstnanec, DPP, DPČ, statutár, člen družstva.
   
 • Důchodové pojištění - změny 2021:
  Podmínky nároku na důchody, splnění odpracované doby, předčasný starobní důchod, předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu, redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2020 a v roce 2021 - porovnání. Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2021.
   
 • Daň ze závislé činnosti v roce změny 2021:
  Slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění od 2021. Příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně. Tiskopis - vzor „Prohlášení poplatníka“ - vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
   
 • Zákon o zaměstnanosti v roce 2021:
  Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU - ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců.
   
 • Další informace pro rok 2021:
  Vyhláška o výši stravného pro rok 2021, aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy. Problematika COVID-19 - krizové ošetřovné, kompenzační bonusy, program Antivirus a jeho trvání! Nový program Kurzarbeit po 28.2.2021 - podpora zaměstnanosti.
   
 • Závěr semináře, odpovědi na dotazy