INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odměňování zastupitelů obcí, měst a krajů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.1.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Václav Chmelík 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou a výklady k odměňování členů zastupitelstev ÚSC včetně způsobu výpočtu jednotlivých druhů odměn na praktických příkladech a řešení aplikačních situací, vztah k zákoníku práce a ustanovením zákonů o územních samosprávných celcích, možnostech dalšího vývoje v uvedené oblasti. Součástí kurzu bude i vztah k volebnímu mezidobí (otázky vzniku mandátu, ustavující zasedání apod.).

Seminář je určen pro starosty a další volené představitele obcí a krajů, tajemníky, účetní, personální pracovníky a úředníky malých obcí zabývající se problematikou odměňování členů zastupitelstev.

Program semináře:

  • výklad právní úpravy odměňování členů zastupitelstev ÚSC (zákon o obcích a NV č. 318/2017 Sb. s důrazem na novelu účinnou od 1. 1. 2018)
  • odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev
  • odměny při skončení funkce (odchodné)
  • odměňování ve volebním mezidobí
  • příklady nesprávné praxe v souvislosti s odměňováním čl. zastupitelstev
  • související aspekty se zákonem o obcích (krajích a hl. m. Praze) včetně základních pojmů a institutů
  • další možný vývoj v oblasti odměňování členů zastupitelstev
  • volební mezidobí (zaměřeno na související aspekty s problematikou odměňování členů zastupitelstev ÚSC – např. vznik mandátu, volba starosty, ustavující zasedání obce)
  • možnosti dalšího vývoje v oblasti odměňování