INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.2.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Ivan Tomší 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních.

Program semináře:

 • Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
  • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
   • platové tarify v roce 2020, a jejich vliv na požadované množství prostředků na platy
   • nové vymezení stupnic platových tarifů pro skupiny zaměstnanců ve veřejných službách a správě a podmínky pro jejich uplatnění
 • Zařazení prací do platových tříd v katalogu prací ve veřejných službách a správě
  • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., (výkon státní správy a samosprávy, sociální služby, školství, zdravotnictví, kultura, atd.)
 • Řešení složitých případů zařazení do platových tříd podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
  • zařazení do platové třídy zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady
  • zařazování do platových tříd vedoucích zaměstnanců, při kumulacích prací, při zastupování
  • tvorba popisů práce, vymezování druhu práce v pracovní smlouvě
 • Další otázky poskytování platu a jeho složek podle části šesté zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády
  • změny nejnižších úrovní zaručené mzdy a jejich vliv na platové poměry
  • ekonomické a sociální podmínky ovlivňující poskytování platu zaměstnavatelem
  • určování platového tarifu skupin zaměstnanců, určování platové třídy, platového stupně a stupnice platových tarifů
  • zápočet praxe, zvláštní způsob určení platového tarifu
  • doplácení do nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • zásada rovnosti při poskytování platu
  • poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku, režimových příplatků, odměn a cílových odměn
  • platový výměr
 • Splatnost a výplata platu a výpočet průměrného výdělku
 • Diskuze a zodpovídání dotazů účastníků školení