INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákoníku práce - aktuální problémy a nejasnosti v praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.2.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Adam Valíček MBA 2.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

V rámci školení Vás provedeme stávající právní úpravou a připravovanou novelou zákoníku práce. Vysvětlíme si jednotlivé změny, které novelizace přináší, a to i srovnáním právních úprav pro lepší pochopení změn.

Lektor klade důraz na individuální přístup, kdy je možné v průběhu celého školení pokládat dotazy.

Program semináře:

 • HOME OFFICE
  • provedeme Vás stávající právní úpravou homeoffice
  • nastavení home office v praxi
 • BOZP
  • zadávání práce a evidenci pracovní doby ve vztahu k home office
  • rozvrhování směn
  • kdo má na home office nárok
  • povinnost náhrady nákladů spojených s výkonem práce z domova a jejich výpočet
  • náležitosti dohody
 • DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPP, DPČ)
  • práce na DPP a DPČ a její sjednání – jak správně nastavit, náležitosti a rozsah
  • ukončení dohod
  • souběh dohody a pracovního poměru
  • úprava posuzovaného vyrovnávacího období
  • povinnost rozvrhovat směny a jak to v praxi správně nastavit
  • vznik nároku na dovolenou – za jakých podmínek a jak se tomu vyhnout
  • seznámení se s rozvrhem směn
 • DORUČOVÁNÍ
  • elektronizace – poukázání na aktuální judikaturu
  • elektronizace v pracovněprávních vztazích
  • uzavírání pracovněprávních dokumentů elektronicky, kdy je nutné mít zaručené podpisy a souhlas s tímto
  • doručováním
  • změny ve způsobu doručování
  • význam vlastní e-mailové adresy
 • INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PODLE § 37 ZP
  • nové povinnosti zaměstnavatele na úseku informování zaměstnance
  • lhůty pro informování
  • sankce v případě nedoložení informování zaměstnance
 • KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBA
  • nárok na kratší pracovní dobu u specifické skupiny zaměstnanců
  • obnovení původních podmínek
  • forma žádosti a zamítnutí
 • DALŠÍ DÍLČI BODY

Obsah bude upraven v závislosti na aktuálním legislativním procesu.