INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023 a k 1. lednu 2024 - první zkušenosti z aplikace s praktickými příklady řešení

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.1.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Zdeněk Schmied 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Konzultační seminář se bude věnovat aktuálním otázkám a praktickým řešením aplikace novelou dotčených ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s důrazem na problematiku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), výkonu práce na dálku a komplexní právní úpravu dovolené k 1. ledna 2024.

Konzultační seminář se bude věnovat aktuálním otázkám a praktickým řešením aplikace novelou dotčených ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s důrazem na problematiku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), výkonu práce na dálku a komplexní právní úpravu dovolené k 1. ledna 2024.

Program semináře:

  • Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) – stručně
  • Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům – stručně
  • Zásadní změny v dohodách o pracích mimo prac. poměr – podrobně
  • Komplexní právní úprava dovolené včetně dohod – podrobně
  • Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců – stručně
  • Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených – podrobně
  • Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a naopak – stručně
  • Doprovodné legislativně technické a věcné změny - přehledně

Kromě výše uvedeného bude vysvětlena změna právní úpravy uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na obdobné sportovní akce provedená s účinností od 1. ledna 2024 novelou § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a zákoníku práce zákonem č. 321/2023 Sb.
V rámci semináře bude dán maximální prostor posluchačům na konkrétní dotazy a podněty a současně budou prezentovány první zkušenosti z aplikace poslední novely zákoníku práce.

Cílovou skupinou, pro níž je seminář především určen, jsou personalisté, mzdové účetní a vedoucí zaměstnanci zaměstnavatelů působících nejen v podnikatelské sféře, ale též v rozpočtové či příspěvkové oblasti a další zájemci s minimálně základní orientací v pracovněprávní problematice.
Seminář je především konzultační povahy a umožňuje tak účastníkům řešit na místě konkrétní situace v jejich personální činnosti.