INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nemocenské pojištění, důchodové pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2023

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
23.11.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Lada Šupčíková
Ing. Michal Ztratil
2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Školení je určeno pro mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.

Program semináře:

 • Nemocenské pojištění
  • změny od 1. ledna 2023 a další změny v průběhu II. pololetí roku 2022
  • změna ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a otcovské
  • podpora v době částečné zaměstnanosti a její vliv v nemocenském pojištění
  • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy, elektronizace oznamovacích povinností zaměstnavatele
  • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
  • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
  • další změny od roku 2023 dle schvalování legislativy
 • Pojistné na sociální zabezpečení 
  • okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného
  • nejčastější nedostatky z akcí „odložení pojistného, prominutí pojistného“ na plnění povinností zaměstnavatele při nedodržení jejich podmínek
  • nová výše maximálního vyměřovacího základu,
  • další změny od roku 2023 dle schvalování legislativy
 • Důchodové pojištění
  • přehled právních předpisů, přijatých a připravovaných změn v oblasti důchodového pojištění
  • prvky, které ovlivňují výši důchodu - význam dob pojištění a náhradních dob pojištění v důchodovém pojištění. Ověření stavu evidovaných dob pojištění a dokladování dob neevidovaných, informativní osobní list důchodového pojištění
  • vzorový příklad stanovení výše důchodu v roce 2022 (s ohledem na valorizace v průběhu roku 2022) a 2023, porovnání
  • zvyšování starobního důchodu další výdělečnou činností; upřednostnění vyloučených dob před vyměřovacím základem, zaměstnávání poživatelů předčasných starobních důchodů, souběh více druhů důchodů,
  • hlavní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění s důrazem na součinnost v řízení o dávku  důchodového pojištění, ohlašovací povinnost, používané tiskopisy
  • vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (základní pravidla, zaměstnání malého rozsahu, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
  • aktuality ke dni konání semináře
 • Prostor pro dotazy, aktuality dle vývoje legislativního procesu