INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální situace v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.12.2022
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
JUDr. František Vlasák 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.12.2022
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. František Vlasák 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.12.2022
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. František Vlasák 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účelem semináře je vysvětlit již schválené změny s upozorněním na jejich problematická místa a na již přijaté výklady a podat informace o dalších připravovaných či navrhovaných změnách právní úpravy.

V systémech nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení dochází v současné době k řadě velkých změn. Již v roce 2022 nabyly účinnosti změny, které založily nové povinnosti zaměstnavatele či rozšířily okruh nároků na dávky nemocenského pojištění, další nastanou v roce 2023. Některé tyto změny jsou již schváleny (např. zavedení slevy na pojistném placeného zaměstnavatelem u pracovníků se zkrácenými úvazky), další již prochází posledními fázemi legislativního procesu (např. změna podmínek pro otcovskou, zvýšení pojistného placeného zaměstnavatelem u pracovníků náročných profesí), či se o nich alespoň uvažuje (sleva na pojistném poživatelů starobních důchodů, milostivé léto pro dluhy na pojistném, reorganizace správy sociálního zabezpečení).

Seminář je určen pro mzdové účetní (zkušené i začínající) a ostatní pracovníky ekonomických úseků, personalisty, osoby samostatně výdělečně činné, odbornou veřejnost, jakož i pro další zájemce o tuto problematiku.

Přednášející je zkušený lektor s dlouhodobou praxí, autor odborných publikací a článků týkajících se této problematiky. K semináři obdrží účastníci písemný materiál

Program semináře:

 • Změny v letošním roce aneb současnost
  • Změny v otcovské, v ošetřovném a v dlouhodobém ošetřovném
  • Změna výše penále od 1. 1. 2022
  • Povinnost zaměstnavatele podávat hlášení údajů pro úřad práce
  • „Milostivé léto 2“ a dluhy v pojistném na sociální zabezpečení
 • Přijaté změny aneb budoucnost jistá
  • Změny v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2023
   • Zvýšení částky rozhodného příjmu a jeho důsledky (pro účast na nemocenském pojištění v „obecném“ zaměstnání, v zaměstnání malého rozsahu, včetně dohody o pracovní činnosti, a na základě dohody o provedení práce)
   • Nová výše redukčních hranic pro výpočet dávek a náhrady mzdy při pracovní neschopnosti či karanténě
   • Zvýšení částky maximálního vyměřovacího základu
   • Nová čísla účast na pojištění a pro pojistné na důchodové a na nemocenské pojištění OSVČ
  • Zavedení slevy na pojistném placeném zaměstnavatelem u zkrácených úvazků (od 1. 2. 2022)
 • Navrhované změny aneb budoucnost pravděpodobná
  • Rozšíření nároků na otcovskou
  • Zvýšení pojistného placeného zaměstnavatelem u pracovníků náročných profesí
  • Elektronizace karantény
  • Další navrhované změny v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení (sleva na pojistném poživatelů starobních důchodů, milostivé léto pro dluhy na pojistném, reorganizace správy sociálního zabezpečení).
  • Výklad dalších aktuálních otázek v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení
 • Diskuse, různé

 Vzhledem k rychlosti probíhajících změn může být obsah semináře pozměněn podle aktuálního vývoje právní úpravy.