INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nájem bytu a domu za účelem bydlení - aktuálně, podrobně a v souvislostech

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
10.10.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.10.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Adam Zítek Ph.D. 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Právní regulace uskutečňování bytových potřeb je specifická nerovným postavením pronajímatele a nájemce, kdy nájemce je považován za objektivně slabší smluvní stranu. Z toho pramení nedotknutelnost jeho práv, daných mu přímo zákonem. Kde všude se tato úprava uplatní a jaká úskalí z toho pro pronajímatele plynou? A jaké nástroje má proti nájemci naopak pronajímatel? Na tyto a mnohé další otázky dává tento seminář odpovědi nebo alespoň nabízí praktická řešení.

Program semináře:

  • Rozdíl mezi bydlením a uspokojováním bytové potřeby
  • Předmět nájmu – kolaudovaný byt a co dále?
  • Omezení aplikace ochrany nájemce, aneb kde již slabší stranou není?
  • Základní prostředky ochrany práv nájemce
  • Právo nájemce na spolužití s dalšími osobami.
  • Provádění změn na předmětu nájmu.
  • Nájemné a jeho změny, platby za služby a zálohy na ně, jistota (kauce).
  • Přechody nájmu po smrti nájemce.
  • Skončení nájmu. Výpověď, její důvody a náležitosti.
  • Judikatura a aktuální legislativní vývoj

Seminář je určen všem zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodné pro zaměstnance obecních a krajských úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.