INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Liniový zákon - speciální úprava pro urychlení výstavby určitých staveb - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.12.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Vladimíra Sedláčková 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s rozdíly liniového a stavebního zákona.

Webinář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků; tj. zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu liniových staveb, tedy dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Program webináře:

  • Postupy stavebního úřadu podle stavebního zákona a speciální úprava liniového zákona pro určitá řízení u jednotlivých druhů staveb v režimu tohoto zákona
  • Změna příslušnosti k vedení řízení u dopravních staveb, zvláštní úprava vedení společného řízení u vybraných staveb energetické infrastruktury
  • Rozdíly liniového zákona a zákona o vyvlastnění
  • Vydávání závazných stanovisek dotčenými orgány a jejich přezkum
  • Obecná úprava vydávání závazných stanovisek podle správního řádu a stavebního zákona, a speciální úprava v liniovém zákoně a zákoně o ochraně přírody a krajiny
  • Urychlení soudního přezkumu, seznámení s judikaturou správních soudů
  • Diskuse, odpověď na dotaz