INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Katastr nemovitostí v současné praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.9.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Naděžda Vitulová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.10.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Naděžda Vitulová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.11.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Naděžda Vitulová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.11.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Naděžda Vitulová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen zaměstnancům nejen obecních úřadů, kteří ve své činnosti využívají údaje katastru, ale také veřejnosti, která si ověřuje zápisy v katastru pro nakládání s nemovitostmi, k vyhotovování listin určených k zápisům do katastru, případně k evidenci majetku - nemovitostí. Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s činnostmi katastrálních úřadů a jejich „spolupráce“ s pracovníky stavebního úřadu, životního prostředí, tzn. s činnostmi, které významně úřady propojují.

Program semináře:

  • Stručný přehled platných předpisů a další připravované změny v právních předpisech
  • Využití údajů katastru - stav po ukončené digitalizaci katastrálních map
  • Hranice parcel, použití geometrických plánů, zpřesnění nebo oprava hranic pozemků
  • Druhy pozemků a jejich změny, hranice druhů pozemků, hranice způsobu využití pozemků
  • Stavby - trvalé, dočasné, vedlejší, na více parcelách, přístavby…
  • Úkoly kat. úřadů – revize a obnova katastru
  • Závěr