V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení sporů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.2.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Jaroslav Škubal 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, které zákoník práce dává zaměstnavatelům při řešení problémů se zaměstnanci (seminář není určen pro zaměstnavatele státních zaměstnanců zaměstnaných na základě zákona o státní službě a dalších zvláštních předpisů). Kromě samotného propuštění, které se po delší době stává v dnešní krizové situaci velmi aktuální, bude seminář zaměřen i na jiné způsoby řešení problémů, například na možnost snížit či nepřiznat zaměstnancům variabilní složky mezd nebo možnost převedení zaměstnanců na jinou práci, respektive i na možnost prevence budoucích problémů, zejména prostřednictvím řádného hodnocení a odměňování zaměstnanců.

Účastníci by měli být seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným sankcím ať již ze strany samotných zaměstnanců (včetně prohry v soudním řízení o určení neplatnosti výpovědi), tak i kontrolních orgánů. Situace je pro zaměstnavatele o to složitější, že zákoník práce podrobnější úpravu zejména propouštění neobsahuje a je nutné znát soudní rozhodnutí týkající se této oblasti. Soudní rozhodnutí – a platí to zejména u rozhodnutí z poslední doby – jsou nicméně dosti překvapivá a často i protichůdná. A například v oblasti organizačních změn (propouštění pro nadbytečnost) v poslední době zastává Nejvyšší soud ČR dosti striktní a pro zaměstnavatele negativní přístup. V této souvislosti je také nutné si uvědomit, že v případě soudního sporu ohledně propuštění je to zaměstnavatel, kdo musí u soudu prokazovat, že byly splněny veškeré podmínky pro propuštění zaměstnance.

S ohledem na současné utlumení ekonomických aktivit a navazující propouštění je v zájmu každého zaměstnavatele se na takovou věc připravit a tím minimalizovat možné negativní dopady neplatného propuštění, ať již jde o náhradu mzdy za celou dobu soudního řízení nebo povinnost zaměstnance vzít zpět do práce.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy
 • Možnosti řešení existujících problémů („fáze před propuštěním“), například možností postihnout zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci apod.
 • Propuštění – vysvětlení jednotlivých výpovědních důvodů a vazeb mezi nimi navzájem, zejména pokud jde o odlišení neuspokojivých pracovních výsledků či nesplňování požadavků na výkon práce a (méně závažného) porušování pracovní kázně, a to
  • výpověď z důvodu nesplňování předpokladů/požadavků a neuspokojivých pracovních výsledků
  • výpověď a okamžité zrušení pro porušení pracovní kázně; soustavné méně závažné, včetně přípravy vytýkacích dopisů, závažné či zvlášť hrubé porušení
  • výpověď pro zvlášť hrubé porušení léčebného režimu; bude vysvětleno, kdy lze využít tento nový výpovědní důvod a kdy bude lepší nepřiznat zaměstnanci náhradu mzdy
  • výpověď z organizačních důvodů; účastníci budou provedeni celým procesem načasování a implementace organizační změny a budou seznámeni s potřebnou dokumentací k organizační změně a nejdůležitějšími soudními rozhodnutími v této oblasti
  • výpověď ze zdravotních důvodů; obecně lze zaznamenat, že v poslední době narůstá počet případů, kdy zaměstnanci trpí zdravotními problémy, které jim neumožňují pokračovat v práci – v rámci semináře budou vysvětlena úskalí propouštění z tohoto důvodu, zejména pokud jde o zpochybnitelnost lékařských posudků