INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.2.2020
9:00 - 14:00
Olomouc
BEA centrum
Ing. Věra Zděnková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.3.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Věra Zděnková 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.3.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Věra Zděnková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.3.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Věra Zděnková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je vysvětlit aktuální otázky tvorby, použití a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb, resp. i sociálním fondem, v návaznosti na platnou legislativu. Seminář informuje o vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a aktuálních změnách.

Seminář je určený pro příspěvkové organizace územně samosprávných celků, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, územně samosprávné celky (obce, města), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, i podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

Program semináře:

 • Fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy
 • Informace o fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálním fondu - rozdíl mezi těmito fondy, základní právní předpisy
 • Tvorba, základní dokumenty, čerpání fondu
 • Hospodaření s fondy
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., - související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy, aktuální informace o změnách souvisejících právních předpisů
 • Hospodaření s fondy, vazby na změny zákonů
 • Tvorba fondu - zásady použití prostředků fondu, rozpočet
 • Jednotlivá plnění
 • Možnosti čerpání příspěvku: penzijní připojištění, doplňkové důchodové spoření a pojistné na soukromé životní pojištění
 • Půjčky (zápůjčky) z fondu, sociální půjčky (zápůjčky) a výpomoci
 • Dary
 • Příspěvky na rekreaci, vitaminy, očkování
 • Stravování
 • Spolupráce s odborovými organizacemi
 • Praktické příklady z praxe
 • Diskuze a odpovědi na dotazy