INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Důchodové pojištění, vedení ELDP a povinnosti zaměstnavatelů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 23.11., NYNÍ 15.12.)
15.12.2022
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Jana Dorčáková 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Na webináři budete seznámeni s aktuální problematikou důchodového pojištění, posledními legislativními úpravami a ukážeme si, jak správně vyplňovat evidenční list důchodového pojištění.

Program webináře:

 • Přehled právních předpisů
 • Okruh pojištěných osob, vznik účasti na pojištění
 • Druhy důchodů, náhradní doby pojištění a jejich hodnocení
 • Zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • Zaměstnávání předčasných starobních  důchodců - ohlašovací povinnost
 • Vzorový výpočet starobního důchodu v roce 2021 a v roce 2022
 • Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění a používané tiskopisy
 • Zásady při vyplňování ELDP
 • Příklady vyplňování ELDP:
  • u zaměstnání, zaměstnání malého rozsahu, u dohod o pracovní činnosti, o provedení práce
  • příklady vyplňování ELDP v souvislosti s mimořádnými  opatřeními při epidemii v roce 2021
  • neplacené volno
  • zúčtovaný příjem po skončení zaměstnání
  • zaměstnání po vzniku nároku na důchod
  • pro  předčasného starobního důchodce
  • peněžitá pomoc v mateřství a zúčtovaný příjem, rodičovská dovolená atp.
 • Dotazy, diskuze