INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dotčené orgány a jejich spolupráce se stavebními úřady - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.10.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Vladimíra Sedláčková 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Při své činnosti stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů nebo podle stavebního zákona. Více než 40 zákonů upravuje působnost dotčených orgánů. Cílem webináře je seznámit posluchače s rozsáhlou a rozdílnou právní úpravou složité problematiky ochrany veřejných zájmů v řízeních a postupech stavebního úřadu.

Dlouhodobá kritika stavebníků směřovala k nepřehlednosti právní úpravy, nutnosti získávání závazných stanovisek od velkého počtu dotčených orgánů i časové náročnosti jejich obstarání byla důvodem ke zcela jiné koncepci ochrany veřejných zájmů při přípravě nového stavebního zákona, která si vyžádala změnu více než 50 dalších zákonů. Ještě před úplným nabytím účinnosti byl nový stavební zákon již dvakrát změněn a přijaté změny se týkají také činnosti dotčených orgánů.

Webinář je vhodný pro úředníky stavebních úřadů i dotčených orgánů či dalších osob zúčastněných při výstavbě.

Program webináře:

  • Vymezení dotčeného orgánu podle správního řádu
  • Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
  • Náležitosti závazného stanoviska
  • Fiktivní závazné stanovisko
  • Stavební úřad jako dotčený orgán
  • Dotčené orgány podle stavebního zákona
  • Závazná stanoviska a jiné úkony dotčených orgánů podle vybraných zvláštních zákonů
  • Změny v činnosti dotčených orgánů po účinnosti nového stavebního zákona
  • Vybraná judikatura