V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady ve světle legislativních změn roku 2021 ,novinky z praxe, zajímavé judikáty a závěry KV KDP

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.1.2021
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Helena Ludvíková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem kurzu je poskytnout podrobné komplexní informace týkající se náhrad cestovních výdajů.

Program semináře:

 • Vymezení základních ustanovení týkajících se pracovních cest dle zákoníku práce č. 262 / 2006 Sb., Zákoník práce, komu přísluší a nepřísluší cestovní náhrady, rozdělení na podnikatelskou a tzv.ROPO sféru-rozdíly v uplatňování zákona, odchylky
 • Vymezení základních pojmů a jejich praktický výklad
 • Příkaz k pracovní cestě, vnitropodnikové směrnice
 • Nárokové a nenárokové náhrady
 • Problematika krácení tuzemského a zahraničního stravného
 • Výpočty a paušalizace cestovních náhrad - příklady
 • Poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování
 • Vazba cestovních náhrad na zákon o daních z příjmů č. 586 / 1992 Sb. a na zákon oč.235/2004 Sb. o DPH (aktuálně změny v sazbách DPH v r.2020 a 2021- ubytovací a stravovací služby apod.)
 • Kursy a přepočty měn, kursové rozdíly
 • Problémy v souvislosti s COVID- např. stravování v rámci home office
 • Novinky od roku 2021:
  • vládní návrh PSP č.910 - stravovací paušál versus příspěvek na stravování