V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady ve světle legislativních změn roku 2021, novinky z praxe, zajímavé judikáty a závěry KV KDP

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.1.2021
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Helena Ludvíková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem kurzu je poskytnout podrobné komplexní informace týkající se náhrad cestovních výdajů.

Program semináře:

 • Vymezení základních ustanovení týkajících se pracovních cest dle zákoníku práce č. 262 / 2006 Sb., Zákoník práce, komu přísluší a nepřísluší cestovní náhrady, rozdělení na podnikatelskou a tzv.ROPO sféru-rozdíly v uplatňování zákona, odchylky
 • Vymezení základních pojmů a jejich praktický výklad
 • Příkaz k pracovní cestě, vnitropodnikové směrnice
 • Nárokové a nenárokové náhrady
 • Problematika krácení tuzemského a zahraničního stravného
 • Výpočty a paušalizace cestovních náhrad - příklady
 • Poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování
 • Vazba cestovních náhrad na zákon o daních z příjmů č. 586 / 1992 Sb. a na zákon oč.235/2004 Sb. o DPH (aktuálně změny v sazbách DPH v r.2020 a 2021- ubytovací a stravovací služby apod.)
 • Kursy a přepočty měn, kursové rozdíly
 • Problémy v souvislosti s COVID- např. stravování v rámci home office
 • Novinky od roku 2021:
  • vládní návrh PSP č.910 - stravovací paušál versus příspěvek na stravování