INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady v roce 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.11.2022
9:00 - 14:00
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
Květoslava Novotná 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, pro personalisty, pro ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí pracovníky.

Program semináře:

 • Zákoník práce, zákon o daních z příjmů – části týkající se cestovních náhrad
  • příkazy k pracovní cestě, stanovení podmínek
  • tuzemské pracovní cesty
  • směny korun na valuty
  • zálohy na zahraniční pracovní cesty
  • vyúčtování zahraničních pracovních cest
  • souběh tuzemské a zahraniční pracovní cesty
  • definice pojmů
   • pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracovitě, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta, poskytování a vyúčtování záloh, paušalizace náhrad.
 • Aktuální sazby pro rok 2022 podle vyhlášek, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, ceny PHM a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel
 • Daň z příjmů - podmínky
  • Cestovní náhrady – kdy nejsou příjem podle § 6
  • Daňové uznatelný výdaj  - § 24
 • Příklady výpočtů náhrad v tuzemsku a v zahraničí.
 • Směrnice pro poskytování cestovních náhrad - podle typu organizace
  • Organizační struktura účetní jednotky
  • Oběh účetních dokladů
  • Podpisové vzory
 • Dotazy, diskuse