INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady, stravenkový paušál a stravenky

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.11.2023
9:00 - 14:00
Plzeň
Hotel Central
Ing. Marie Hajšmanová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář vychází z aktuálního stavu právní úpravy cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách. Jeho část je věnována i problematice stravenek a stravenkového paušálu, možnosti jejich poskytování zaměstnavateli v podnikatelské a nepodnikatelské sféře.

Program semináře:

 • Cestovní náhrady
  • zákonná úprava pro poskytování cestovních náhrad
  • místo výkonu práce, pravidelné pracoviště, rozdíl a význam  pro vznik nároku na cestovní  náhrady
  • povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnance na pracovní cestu
  • cestovní náhrady v podnikatelské a nepodnikatelské sféře,  cestovní náhrady jako výdaj ve vazbě na zákon o daních z příjmů a zákony o pojistném na SP a ZP (pohled zaměstnance a zaměstnavatele),
  • nároky na cestovní náhrady při přerušení pracovní cesty z důvodu nemoci nebo dovolené
  • druhy cestovních náhrad, cestovní náhrady v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce, cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru
  • právní úprava cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách (náhrady jízdních výdajů, stravné a jeho krácení, další náhrady spojené s pracovní cestou v tuzemsku, praktické příklady)
  • právní úprava cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách (náhrada jízdních výdajů, stravné a jeho krácení, kapesné a další náhrady spojené s pracovní cestou v zahraničí, praktické příklady)
  • náhrady při použití soukromého vozidla zaměstnance při pracovní cestě v tuzemsku a v zahraničí
  • vyúčtování cestovních náhrad v cizích měnách, aplikace měnových kursů vč. souvisejícího účtování
  • výplata cestovních náhrad, poskytnutí zálohy na pracovní cestu a její vyúčtování
 • Stravenkový paušál versus stravenky
  • odlišnosti od cestovních náhrad
  • výhody a nevýhody stravenek a stravenkového paušálu ovlivňující rozhodnutí zaměstnavatele pro jejich poskytování, úprava ve vnitřním předpisu zaměstnavatele
  • praktické příklady využití stravenek a stravenkového  paušálu ve vazbě na zákon o daních z příjmů