INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Česko-slovenské DPH pod lupou 2023 - srovnání a rozdíly v kontextu daňového práva

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
5.6.2023
9:00 - 15:30
Brno
Hotel Avanti
Ing. Václav Benda
Ing. Soňa Ugróczy
4.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníci získají ucelený přehled o podobnostech a rozdílech v dani z přidané hodnoty v České a Slovenské republice.

Program semináře:

 • Sazby DPH v roce 2023, zdaňovací období v ČR a SR
 • Vznik daňové povinnosti (rozdíly ve dni dodání zboží, služby, pořízení (nabytí) zboží z jiného členského státu a dovoz)
 • Vznik stále provozovny pro účely DPH a přemístění zboží - povinnosti daňových subjektů v obou zemích a podmínky pro registraci zahraničních osob v ČR a SR v roce 2023
 • Dodání zboží v řetězci v ČR a SR (pravidla platná v roce 2023) včetně podmínek pro třístranný obchod
 • Režim call-off-stock v ČR a SR (pravidla platná v roce 2023)
 • Prodej zboží na dálku z ČR do SR a ze SR do ČR
 • Přijetí a dodání služeb vztahujících se k nemovitosti vlastněné zahraničními osobami v ČR a SR (režim subdodávek dvou zahraničních osob, otázka registrace ve státě, kde se nemovitost nalézá)
 • Režim přenesení daňové povinnosti v ČR a v SR v roce 2023
 • Dodání a nájem nemovitostí v SR (nová pravidla)
 • Vznik nároku (práva) na odpočet daně a zdaňovací období, ve kterém je možné uplatnit odpočet daně v ČR a SR
 • Lhůty na vystavení faktur (režim reverse-charge služby mezi ČR a SR plátcem, intrakomunitární dodání, zálohy)
 • Daňové přiznání k DPH, souhrnné a kontrolní hlášení (výkaz), včetně lhůt a formy podání, dodatečná a opravná hlášení (výkazy) v ČR a SR
 • Nárok na vrácení (refundaci) daně zahraniční osobě
 • Sankce podle předpisů platných v ČR a SR