INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální situace v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.12.2023
9:00 - 14:00
Plzeň
Hotel Central
JUDr. František Vlasák 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
18.1.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. František Vlasák 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

V systémech nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení dochází v současné době k řadě velkých změn a další, neméně významné se připravují. 

Již v průběhu roku 2023 došlo k úpravě důchodových nároků zdravotnických záchranářů a ke zvýšení pojistného na sociální zabezpečení placeného jejich zaměstnavateli, k zavedení slev na pojistném za zaměstnance se zkrácenými úvazky, k vyhlášení tzv. milostivého léta a k řadě dalších změn. Změny, které nastanou od 1. 1. 2024 a v průběhu roku 2024 budou stejně významné, ne-li významnější. 

Účelem semináře je vysvětlit již schválené změny s upozorněním na jejich problematická místa a na již přijaté výklady a podat stručné informace o dalších připravovaných či navrhovaných změnách právní úpravy.

Seminář je určen pro zkušené i začínající mzdové účetní a ostatní pracovníky ekonomických úseků, personalisty, osoby samostatně výdělečně činné, odbornou veřejnost, jakož i pro další zájemce o tuto problematiku.
Přednášející je zkušený lektor s dlouholetou praxí.

Program semináře:

 • Stručně o změnách v roce 2023 
  • Zvýšení sazby pojistného za zdravotnické záchranáře
  • Slevy na pojistném za pracovníky se zkrácenými úvazky; nové změny v právní úpravě těchto slev.
  • „Milostivé léto“ v pojistném na sociální zabezpečení
  • Další změny v roce 2023
 • „Nová čísla“ v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2024
  • Rozhodný příjem a účast na nemocenském pojištění v obecném zaměstnání a v zaměstnání malého rozsahu.
  • Redukční hranice pro výpočet dávek a náhrady mzdy při pracovní neschopnosti či karanténě.
  • Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného
  • Nová čísla pro účast na pojištění a pro pojistné na důchodové a na nemocenské pojištění OSVČ
 • Změny dávkách nemocenského pojištění
  • Peněžitá pomoc v mateřství
  • Ošetřovné
 • Placení pojistného na nemocenské pojištění zaměstnancem
  • (Staro)Nová povinnost zaměstnance
  • Výše a způsob placení pojistného
 • Dohody o provedení práce
  • Podmínky účasti na nemocenském pojištění
  • Pojistného na sociální zabezpečení
 • Reorganizace správy sociálního zabezpečení
  • Územní správy sociálního zabezpečení
  • Institut posuzování zdravotního stavu  
 • Další aktuální otázky v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení
 • Diskuse, různé

Vzhledem k rychlosti probíhajících změn může být obsah semináře pozměněn podle aktuálního vývoje právní úpravy.