INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální situace v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.2.2023
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
JUDr. František Vlasák 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Účelem webináře je vysvětlit již schválené změny s upozorněním na jejich problematická místa a na již přijaté výklady a podat stručné informace o dalších připravovaných či navrhovaných změnách právní úpravy.

V systémech nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení dochází v současné době k řadě velkých změn.
Již v průběhu roku 2022 nabyly účinnosti některé změny, koncem roku 2022 a počátkem roku 2023 se však tempo přijímaných změn zrychluje a o dalších změnách se alespoň uvažuje (sleva na pojistném poživatelů starobních důchodů, milostivé léto pro dluhy na pojistném, reorganizace správy sociálního zabezpečení).

Seminář je určen pro zkušené i začínající mzdové účetní a ostatní pracovníky ekonomických úseků, personalisty, osoby samostatně výdělečně činné, odbornou veřejnost, jakož i pro další zájemce o tuto problematiku.

Přednášející je zkušený lektor s dlouholetou praxí, autor odborných publikací a článků týkajících se této problematiky. K semináři obdrží účastníci písemný materiál.

Program webináře:

 • Stručně o změnách v roce 2022 
  • změny v otcovské, v ošetřovném a v dlouhodobém ošetřovném
  • povinnost zaměstnavatele podávat hlášení údajů pro úřad práce
  • další změny v otcovské od 1. 12. 2022
 • Přijaté změny od 1. 1. 2023
  • „Nová čísla“ v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2023
  • zvýšení částky rozhodného příjmu. Účast na nemocenském pojištění v obecném zaměstnání a v zaměstnání malého rozsahu včetně dohody o pracovní činnosti, a na základě dohody o provedení práce.
  • nová výše redukčních hranic pro výpočet dávek a náhrady mzdy při pracovní neschopnosti či karanténě.
  • zvýšení částky maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného
  • nová čísla pro účast na pojištění a pro pojistné na důchodové a na nemocenské pojištění OSVČ
  • další změny od 1. 1. 2023
 • Slevy na pojistném za pracovníky se zkrácenými úvazky
  • okruh pracovníků, na které slevy náleží, podmínky pro uplatnění slevy
  • oznámení záměru uplatnit slevu, postup při uplatnění slevy
  • povinnosti zaměstnance, zaměstnavatele a ČSSZ
  • odpovědnost a důsledky chyb při odečtu slevy
 • Zvýšení sazby pojistného za zdravotnické záchranáře
  • změny v důchodových nárocích
  • zvýšení sazby pojistného
 • Další aktuální otázky v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení
 • Diskuse, různé

Vzhledem k rychlosti probíhajících změn může být obsah semináře pozměněn podle aktuálního vývoje právní úpravy.