INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality v personální a mzdové oblasti s přihlédnutím ke změnám v zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.10.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Zdeněk Křížek 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.11.2020
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Zdeněk Křížek 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, včetně změn od 30.7. v Zákoníku práce, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů.

Program semináře:

 • Zákoník práce z pohledu personalistů v roce 2020 a a změny od 30.7. a 1.1.2021. Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců:
  Požadované doklady v rámci přijímacího řízení; ochrana osobních údajů; zápočtový list, obsah a jeho vydání - zásadní změny od 30.7.2020; osobní dotazník a archivace dokladů; GDPR - ochrana osobních údajů, informování o obsahu pracovního poměru; doručování písemností - zásadní změny od 30.7.; co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace; výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené; uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou; výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců. Změny při agenturním zaměstnávání - nový § 309a) Zákoníku práce. Přechod práv a povinností od 30.7.2020 - zásadní změna. Základní informace ve vysílání zaměstnanců, nově pojmy krátkodobé vyslání, dlouhodobé vyslání. Průměrný výdělek a jeho dopočet na úroveň minimální zaručené mzdy počínaje od 30.7.2020.

 • Dohody o pracích mimo pracovní poměr:
  Co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů; poznatky z kontrol inspekce práce; rozsah výkonu práce na DPP a DPČ v roce 2020; nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – dovolená, náhrady, příplatky.

 • Dovolená v roce 2020 a v roce 2021:
  Princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku; vnitřní firemní předpisy k této problematice; pracovní řád. Celá řada příkladů na výpočet dovolené. Zásadní změna poskytování dovolené na hodiny a s tím spojené nové úpravy paragrafů ve vazbě na výpočet dovolené od roku 2021. Názorné ukázky výpočtů a doporučené postupy!

 • Pracovní doba - určení pracovní doby:
  Práce doma, nerovnoměrná pracovní doba, přestávky v práci, evidence pracovní doby v roce 2020, práce přesčas a ve svátek; co kontroluje inspektorát práce; možné sankce za porušení zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, čerpání dovolené a evidence o odpracované době. Nový pojem od 30.7. - vícesměnné režimy. Úprava principu u pružné pracovní doby. Dohoda o práci z domova - pojmy homeworkin, teleworking. Novinka od 1.1.2021 – sdílené zaměstnávání.

 • Úrazové pojištění v roce 2021:
  Připravovaný zákon o úrazovém pojištění a prováděcí předpisy; povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění; poznatky z praxe - plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady; možné šetření pracovních úrazů kontrolními orgány; způsobilost zaměstnance k dalšímu výkonu práce po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání v roce 2020, vysvětlení důležitých pojmů - pojem pracovní úraz, co je plnění pracovních úkolů, stravování a pracovní úraz, přímá cesta do a ze zaměstnání. Nově od 1.1.2021 výpočet náhrady za smrtelný pracovní úraz a závažné poškození zdraví spojené s pracovním úrazem.

 • Aktuality v oblasti problematiky COVID-19:
  Pokračování programu Antivirus. Poslední způsob podpory zaměstnanosti Antivirus-C. Praktické zkušenosti s prováděním oprávněnosti zaměstnavatelů, čerpat prostředky z programu Antivirus. Na co se kontrolní orgány zaměřují. Překážky v práci na straně zaměstnavatele - částečná nezaměstnanost - § 209. Vnitřní firemní předpis a jeho obsah. Další aktuality podle vývoje situace v oblasti COVID-19 a event. přijímání dalších opatření vlády v souvislosti se zajištěním zaměstnanosti.

 • Závěr, diskuse.