INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality v oblasti daní z příjmů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.1.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Otakar Machala 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář bude zaměřen na aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v daních z příjmů fyzických a právnických osob a související právní předpisy.

U fyzických osob bude mj. popsáno zdaňování a osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, převodu podílů a ostatních příjmů včetně změn od roku 2024 vyplývajících z tzv. konsolidačního balíčku a z aktuálních otázek zdaňování příjmů souvisejících s provozem fotovoltaické elektrárny.
V oblasti závislé činnosti se zaměříme na novou úpravu zdanění u dohod o provedení práce, další úpravu zdanění příjmů zaměstnanců při využívání služebních vozidel i pro soukromé účely a výrazné změny daňové úpravy stravování zaměstnanců a tzv. zaměstnaneckých benefitů.

U právnických osob budou kromě změn v uplatňování daňových výdajů souvisejících s odměňováním zaměstnanců (stravování, benefity, práce na dálku) popsány praktické dopady zvýšení sazby daně (která se zvyšuje i u některých osob fyzických), pravidla odložení zdanění tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů včetně výhod a nevýhod uplatnění takového postupu a změna daňového posouzení některých reklamních a propagačních předmětů.
Samostatně zmíníme dopady zavedení tzv. funkční měny do účetnictví a daně z příjmů právnických osob. 

V oblasti daňových odpisů budou mj. popsány a na příkladech vysvětleny dopady omezení hodnoty vybraných motorových vozidel, kterou je možné uplatnit v rámci daňových odpisů, uvedeny možnosti využití tzv. mimořádných odpisů po roce 2023 a popsána pravidla a specifika daňového odpisování fotovoltaických elektráren. 

V rámci zákona o rezervách bude upozorněno na ekonomicky výhodné možnosti při ukládání finančních prostředků ve výši vytvořené rezervy na opravy a varianty účetního a daňového postupu při tvorbě opravných položek k cizoměnovým pohledávkám.

Seminář bude doplněn rovněž nejnovější judikaturou v oblasti daní z příjmů a přijatými výklady sporných a komplikovaných ustanovení.

Program webináře:

 • Příjmy z prodeje nemovitých věcí
  • příjmy z prodeje nemovitostí k bydlení
  • příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (pozemky, chaty, zahrady)
 • Pravidla zdanění a osvobození příjmů fyzických osob
  • příjmy z převodu podílů a změny pravidel jejich osvobození
  • omezení osvobození tzv. ostatních příjmů podle § 10 ZDP
 • Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti
  • práce z domova – daňově právní aspekty
  • zaměstnanecké benefity a jejich zdanění od roku 2024
  • nová pravidla uplatňování slevy na manžela
  • zrušení vybraných slev na dani (školkovné)
  • dohody o provedení práce v roce 2024
  • nemocenské pojištění zaměstnanců
  • manažerská vozidla – změna pravidel pro elektromobily
 • Příjmy ze samostatné činnosti
  • zvyšování povinných odvodů u OSVČ
  • paušální daň a paušální výdaje
  • pravidla používání datových schránek
  • příjmy z fotovoltaické elektrárny a způsob jejich zdanění
 • Sazba daně u fyzických osob v roce 2024
 • Dopady zvýšení sazby daně u právnických osob
 • Funkční měna
  • princip funkční měny v účetních předpisech
  • vazba funkční měny na daňové přiznání k dani z příjmů
 • Vybrané daňové a nedaňové výdaje
  • sponzorské dary a reklamní a propagační předměty 2023 – 2024
  • změna systému zdanění u stravování zaměstnanců
  • zaměstnanecké benefity jako daňový výdaj
 • Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí – § 38da po novele
 • Nerealizované kurzové rozdíly – dvojí možnost daňového postupu
 • Odpisování hmotného a nehmotného majetku
  • „limitace vstupní ceny“ osobních automobilů
  • mimořádné daňové odpisy v letech 2023 a 2024
  • odpisování dobíjecích stanic u fotovoltaických elektráren
 • Zákon o rezervách
  • opravné položky k cizoměnovým pohledávkám
  • rezerva na opravy hmotného majetku a varianty ukládání souvisejících finančních prostředků
  • tvorba rezervy na majetek odpisovaný podle § 30b ZDP
 • Diskuse
 • Závěr