INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti a příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.11.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Šmídová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti ve zdaňovacím období 2021 a 2022, povinnostmi plátců daně (zaměstnavatelů) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanců) za rok 2021 a pro rok 2022. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani a předat informace k tiskopisům – zejména upozornit na změny v tiskopisech a na nové vzory.

Součástí semináře je i příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021.

Program semináře:

 • Aktuality a tiskopisy
  • Minimální a průměrná mzda pro účely zdanění mezd
  • Novely zákona o daních z příjmů s dopadem do zdanění mezd (např. zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě – vypořádání po konci roku 2021 a zrušení měsíčního limitu pro výplatu daňového bonusu od roku 2022, zvýšení základní slevy na dani - na poplatníka pro rok 2022)
  • Zdaňování a členění příjmů ze závislé činnosti v roce 2021 a vypořádání daňové povinnosti po konci roku 2021
  • Upozornění na změny v ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, zejména pak u úroků z úvěrů – výklad ustanovení a nový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • COVID-19 z pohledu započitatelných příjmů pro účely slevy na manžela (manželku) a další výklady
  • Stravenkový paušál v praxi
  • Tiskopisy (včetně lhůt) pro plátce daně ze závislé činnosti, zejména upozornění na změny v tiskopisech a které vzory použít (např. u Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2022 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 a jejich forma – elektronické žádosti). Jak správně aplikovat § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů – příjmy zúčtované do konce roku 2020 a vyplacené až po 31.lednu 2021 v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. § 155 daňového řádu a jeho dopad do žádostí o daňové bonusy
  • Aktuální výklady některých ustanovení zákona o daních z příjmů, příspěvky KV KDP a rozsudky ve vztahu k závislé činnosti 
 • Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021
  • Opakování základních principů pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, včetně povinností plátců daně s tím spojených a zákonné lhůty jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka. Jak postupovat při dodatečném podpisu prohlášení k dani. Kdy musí zaměstnanec vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání. Předepsané doklady v § 38l zákona o daních z příjmů i elektronicky, včetně archivace a elektronického vystavení potvrzení
 • Dotazy a diskuse