V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality a problémy pracovního práva

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.4.2021
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Petr Bukovjan 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář bude zaměřen především na vysvětlení aktuálních novinek v oblasti pracovního práva a řešení problémů, které přinesla novela ZP vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 285/2020 Sb. a jiné právní předpisy, stejně jako problémů, které v pracovněprávní praxi přetrvávají a které vedou ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami v podobě stanovisek ústředních orgánů nebo soudních rozhodnutí

Program webináře:

  • Problémy spojené s novelou zákoníku práce – jak se vypořádat se zásadní změnou právní úpravy dovolené (minimální délka čerpané dovolené; dovolená ve svátek; převod dovolené do dalšího roku; musí zaměstnavatel měnit dovolenkový lístek nebo rozvrh čerpání dovolené?; čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené a další problematické situace na konkrétních příkladech); správné posouzení pracovního volna k činnostem na akcích pro děti a mládež (jak vnímat týden pracovního volna; které pracovní volno je placené?; postup zaměstnavatele při refundaci vyplacené náhrady za čerpání pracovního volna).
  • Podpora v době částečné zaměstnanosti (Kurzabeit) – nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti (náhrada za cílený program Antivirus); výše a podmínky; jak to má zaměstnavatel zprocesovat.
  • Vybrané problémy pracovní doby – rozvržení pracovní doby, pracovní režim a z toho vyplývající délka týdenní pracovní doby; specifika spojená s pružným rozvržením pracovní doby; jak při home office (rozvrhuje si zaměstnanec pracovní dobu sám?); práce přesčas (možnosti a omezení); možnost nařízení práce ve svátek a v den nepřetržitého odpočinku v týdnu atd.
  • Další problémy z praxe – jak správně postupovat při uzavření PP na dobu určitou; nadbytečnost zaměstnance a postupy s tím spojené (včetně práva na odstupné); vybrané překážky v práci (částečná nezaměstnanost, vyšetření u lékaře, rehabilitace apod.); pracovněprávní souvislosti s Covid-19 (je zaměstnanec povinen podrobit se očkování? atd.). 
  • Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
  • Dotazy a diskuse.
  • Aktuality ke dni konání webináře