INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Abeceda pro personalisty a mzdové účetní v roce 2020 s výhledem na rok 2021 - dvoudenní aplikační seminář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 29. - 30.9.2020, NYNÍ 26. - 27.10.2020)
26.10. - 27.10.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Zdeněk Křížek 4.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 26. - 27.10.2020, NYNÍ 2. - 3.11.2020)
2.11. - 3.11.2020
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Zdeněk Křížek 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Tento seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní a osoby, které se zabývají touto problematikou. Obsah semináře je zaměřen nejen na legislativní stránku, ale především na praktickou aplikaci.

Tento seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní a osoby, které se zabývají touto problematikou. Obsah semináře je zaměřen nejen na legislativní stránku, ale především na praktickou aplikaci s celou řadou názorných příkladů, vzorů a doporučených postupů. Výklad se soustředí nejen na současnou právní úpravu, ale také i na důležité změny v Zákoníku práce s účinností od 30.7.2020 a 1.1.2021.

PRVNÍ DEN:

 • Osobní a mzdová agenda v roce 2020 - povinnosti zaměstnavatele:
  Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele. Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 • Zákon o pracovnělékařské službě v roce 2020 - povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance:
  Zařazení zaměstnanců - kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - druhy pracovně lékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky v době korona virové mimořádné opatření vlády - pokyn Ministerstva zdravotnictví !   Vzory - žádost o posudek, posudek, námitky do posudku a celá řada dalších doporučených postupů a vzorů.

 • Zákoník práce 2020 a 2021:
  Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2020 s výhledem na rok 2021.  Změny v pracovním poměru - přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci. Novinka - sdílené pracovní místo. Skončení pracovněprávních vztahů - zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, zásadní změny v  doručování písemností a možné formy.  Nově o obsahu a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Základní důležité informace.

 • Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody  2020 a 2021:
  Určování pracovní doby - rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy, pojem čtyř směnný provoz, práce z domova a nastavení zásadních pravidel - teleworking, hommeworking - pojmy,  dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost. Novinky v pružné pracovní době.

 • Dovolená 2020 a 2021 - a její určení na hodiny, zásadní změna. Porovnání právní úpravy roku 2020 a 2021:
  Druhy dovolené. Délka a čerpání. Zásadní změny v převodu dovolené z roku do roku. Krácení dovolené. Náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou. Názorné ukázky příkladů na výpočet dovolené.

 • Překážky v práci:
  Na straně zaměstnavatele a zaměstnance. Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance - Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu.  Nově placené volno na akce pro děti a mládež - vedoucí táborů.

 • Náhrady škody v roce 2020 a 2021:
  Pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle Zákoníku práce.  Změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb - zřízení pomníku.

 • Agenturní zaměstnávání:
  Zákon o zaměstnanosti, dohoda mezi uživatelem a agenturou práce. Další důležité informace podle Zákona o zaměstnanosti


DRUHÝ DEN:

 • Odměňování zaměstnanců - mzda, plat, odměna  2020 s výhledem na rok 2021:
  Zařazování zaměstnanců - mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, smluvní mzda. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu - příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost.

 • Průměrný výdělek:
  Rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce.

 • Srážky ze mzdy od 1.7. 2020:
  srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek. Dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek - nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1.7.2020. Insolvence zaměstnance - oddlužení formou splátkového kalendáře. Zásadní změny v oblasti započitatelnosti daňového bonusu. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům. Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

 • Další důležité informace:
  Problematika programu ANTIVIRUS po 31.8.2020, kontroly inspekce práce - čerpání příspěvku z programu Antivirus. Praktické poznatky a zkušenosti lektora. Výhled programu ANTIVIRUS až do konce roku 2020. Vysílání zaměstnanců do států EU novinky v této oblasti. co musí dodržet zaměstnavatel. Zaměstnávání občanů EU a cizinců – základní nejdůležitější informace. Program bude doplňován podle aktuálního vývoje legislativy ke dni konání této akce.

 • Závěr, diskuse:
  Posluchači tohoto dvoudenního semináře obdrží bohaté pracovní materiály, s výkladem a názornými ukázkami praktických výpočtů se zaměřením na zásadní změny v oblasti Zákoníku práce.