INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
2.3.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.6.2023
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou správního trestání a provést rozbor právní úpravy se zaměřením na vzájemné vazby mezi správním řádem, procesní částí přestupkového zákona a dalšími zvláštními předpisy.

Cílovou skupinou jsou úředníci dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., kteří se danou problematikou zabývají.

Program semináře:

 • Rozbor procesní části zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Přestupkové řízení jako zvláštní typ správního řízení
   • Koncepce přestupkového procesu
   • Procesní vztahy – přestupkový zákon X správní řád
   • Zvláštnosti přestupkového procesu v jiných zákonech
  • Úkony před zahájením řízení
   • Určování věcné a místní příslušnosti a její změny
   • Sběr podkladů pro řízení
   • Došetřování
  • Odložení věci
 • Praktická cvičení - řešení konkrétních procesních situací, diskuse, výměna názorů
  • Řízení před správním orgánem I. stupně
  • Řízení o odvolání
  • Evidence přestupků
  • Přezkumné řízení a zvláštní postupy