INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.3.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Ondřej Smetana 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.4.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Ondřej Smetana 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
11.4.2023
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Ondřej Smetana 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.4.2023
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Mgr. Ondřej Smetana 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.5.2023
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Ondřej Smetana 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům ucelený přehled o legislativní úpravě a praktické realizaci kontrol příjemců dotací, a to od uzavření smlouvy po promíjení případných odvodů za porušení rozpočtové kázně. Účastníci školení získají schopnost aplikovat předpisy upravující obsah smluv o poskytnutí dotace a kontroly dodržení podmínek stanovených těmito smlouvami v praxi.

Seminář je určen úředníkům obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, kteří vykonávají finanční kontrolu ve veřejné správě.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky
 • Legislativní rámec poskytování a kontroly dotací
  • seznam předpisů
  • základní pojmy
 •  Smlouva o poskytnutí dotace
  • povinný obsah smlouvy o poskytnutí dotace
  • nepovinný obsah smlouvy o poskytnutí dotace
  • podmínky, jejichž porušení může být považováno za méně závažné
  • praktické ukázky nedostatků smluv o poskytnutí dotace
  • právní forma příjemce dotace a její dopad na obsah smlouvy
 •  Kontrola dodržení podmínek smluv o poskytnutí dotace
  • účetnictví jako důležitý zdroj informací o dodržení podmínek smlouvy (proč právě účetnictví, investice/neinvestice, povinnost vést účetnictví, jednoduché/podvojné, základní informace k využití účetnictví jako zdroje informací pro účastníky, kteří účetnictví neovládají)
  • administrativní kontrola a její začlenění do právního rámce - kontrola finančního vypořádání dotace
  • veřejnosprávní kontrola na místě (předběžná, průběžná, následná) a její obsah
  • průběh veřejnosprávní kontroly na místě - praktický popis od úkonů předcházejících kontrole až po doručení zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků; podrobný popis postupu dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
 •  A co dál?
  • výzvy podle § 22 malých rozpočtových pravidel
  • výše odvodu
  • prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále
 •  Shrnutí, závěr, dotazy a diskuze