V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správní trestání na úseku stavebního řádu - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
10.9.2021
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Eva Kuzmová 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou přestupků fyzických osob, právnických a podnikajících fyzických osob provedenou zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to konkrétně pro oblast stavebního řádu s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci této předmětné problematiky.

Webinář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů správního trestání na úseku stavebního řádu. Webinář je určen pro úředníky dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., kteří pracují na stavebních odděleních úřadů.

Program webináře:

 • Správní trestání – základní zásady, přestupky – znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu
 • Skutkové úpravy přestupků dle stavebního zákona
 • Právní úprava provedená zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:
  • Část první – obecná ustanovení (časová, místní a osobní působnost)
  • Část druhá – základy odpovědnosti za přestupek (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnosti právního nástupce za přestupek, správní tresty – kritéria pro jejich ukládání)
  • Část třetí – řízení o přestupcích (příslušnost a změny příslušnosti, doručování, účastníci řízení, postup před zahájením řízení, průběh řízení – zahájení řízení, ústní jednání, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby, přerušení řízení, zastavení řízení, zvláštní druhy řízení – společné řízení, příkaz, příkaz na místě, rozhodnutí o přestupku, náklady řízení, opravné prostředky)
  • Část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 • Právní úprava pořádkových pokut na úseku stavebního řádu
 • Diskuse a závěr