INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Eva Kuzmová

JUDr. Eva Kuzmová
JUDr. Eva Kuzmová pracuje ve veřejné správě jako právnička odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Podílí se na zpracování metodických pokynů pro prvoinstanční orgány v oblasti stavebního práva a pravidelně tuto problematiku také přednáší.