INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.3.2024
9:00 - 14:00
Plzeň
Hotel Central
Olga Sloupová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
26.4.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Olga Sloupová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a jeho aplikaci v praxi.

Program semináře:

 • rozpočet
 • střednědobý výhled rozpočtu
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • peněžní fondy
 • rozpočtové provizorium
 • rozpočtová opatření
 • porušení rozpočtové kázně
 • správní delikty
 • organizační složky zřízené územními samosprávnými celky
 • finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí
 • příklady z praxe
 • diskuze