V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.12.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Jiří Moskala MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
23.2.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Jiří Moskala MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
16.3.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Jiří Moskala MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.3.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Jiří Moskala MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
8.4.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Jiří Moskala MPA 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti zde

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích a zákona o úřednících, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi.

Seminář je zaměřen na objasnění fungování obcí. Základem je výklad zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s použitím příkladů  reálných situací. Obsahem semináře je: Samostatná a přenesená působnost. Agenda jednotlivých orgánů obce - zastupitelstva, rady, starosty, úřadu, zvláštních orgánů (pravomoce, činnosti, vzájemné vztahy). Agenda komisí a výborů. Zastupitelé - postavení, povinnosti, práva. Občané obce a jejich práva. Právní předpisy obce - tvorba, sankce za porušování. Systém dozoru a kontroly. Druhá část semináře je věnována zákonu o úřednících, a to s důrazem na povinnosti  úředníka, vzdělávání úředníků a další.

Program školení:

 • Zahájení, představení a struktura přednášky
 • Zákon o obcích
  • zastupitelstvo
  • rada
  • starosta
  • tajemník obecního úřadu
  • obecní úřad
  • občan
  • zastupitel
  • kontrola
  • hospodaření s majetkem
  • rozpočet
  • a další
 • Zákon o úřednících
  • úředník a neúředník,
  • vedoucí úředník a vedoucí úřadu
  • správní činnosti
  • povinnosti úředníka
  • vzdělávání úředníků
  • výběrová řízení
  • a další
 • Řešení konkrétních problémů z praxe
 • Dotazy a diskuse
 • Závěr