INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o evidenci obyvatel

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.5.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Jana Kovačová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem je seznámit účastníky semináře s právními předpisy na úseku evidence obyvatel, zejména se zákonem č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, v platném znění a prováděcími předpisy, včetně jejich praktické aplikace při plnění úkolů vyplývajících z těchto právních předpisů pro ohlašovny, pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Dále je cílem seznámit účastníky s problematikou rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to včetně výkladu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění ve vztahu k danému typu rozhodování. Danou problematiku dokreslit pomocí praktických případů z praxe.

Seminář je určen úředníkům obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, vykonávajícím agendu evidence obyvatel.

Program semináře:

  • Stručný výklad základních pojmů, právní normy a související předpisy dle aktuální právní úpravy
  • Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
  • Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
  • Zdroje IS EO, zapisování údajů do IS EO, kontrola správnosti údajů a opravy nesprávných údajů v IS EO
  • Využívají údajů z IS EO
  • Zásady, zvláštnosti a způsoby poskytování osobních údajů z informačního systému jednotlivým oprávněným subjektům, poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě blízké
  • Trvalý pobyt – prvotní zavedení místa trvalého pobytu po narození, po nabytí státního občanství a „po ukončení pobytu v cizině“, jeho změna, úřední rušení údaje o místu trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu na území republiky
  • Doručovací adresa, zprostředkování kontaktu
  • Evidence obyvatel a správní řád – správní řízení na úseku evidence obyvatel
  • Diskuze